.
  หน้าหลัก สินค้า บทความ-ความรู้ ดาวน์โหลด อัตราค่าบริการ ติดต่อเรา
Distributor/Dealer Panasonic OA
Panasonic Seurity Systems
 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 กล้องวงจรปิด Analog
 กล้องวงจรปิด Network
 เลนส์ และไมค์ Lens & Microphone
 เครื่องบันทึกภาพ Analog
 เครื่องบันทึกภาพ Network
 ระบบแมทริกซ์/ตัวเข้ารหัส-ตัวถอดรหัส
 โปรแกรมการจัดการ
 อุปกรณ์เสริม
 ระบบโทรศัพท์ตู้สาขา
 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Digital
 เครื่องโทรศัพท์แบบ Digital
 ตู้สาขาโทรศัพท์แบบ Analog
 เครื่องโทรศัพท์แบบ Analog
 ระบบบริการข้อมูลเสียง
 อุปกรณ์เสริมสำหรับตู้สาขา
 เครื่องโทรศัพท์
 เครื่องโทรศัพท์ธรรมดา
 เครื่องโทรศัพท์ไร้สาย
 โทรศัพท์แบบประชุมทางไกล
 ชุดกริ่งประตู
 เครื่องโทรสาร
 เครื่องโทรสารกระดาษความร้อน
 เครื่องโทรสาร ระบบฟิล์ม
 เครื่องโทรสาร ระบบเลเซอร์
 เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติ
 กระดานอิเล็กทรอนิกส์
 โปรเจคเตอร์
 สินค้าสิ้นเปลือง
 Link
 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 ค้นหาสินค้าโดย google


 Home | บทความ | ความรู้ | ระบบกล้องวงจรปิด Panasonic    


Biometrics System
14/03/2009 09:03 (Administrator)
Biometrics System

 

         ในปัจจุบันเรามีระบบรักษาความปลอดภัยและพิสูจน์บุคคลหลากหลายรูปแบบ เช่น การป้อนรหัส ลายเซ็น ฯลฯ แต่การกระทำดังกล่าวไม่สามารถรักษาความปลอดภัยได้แล้ว เนื่องจาก การเข้ารหัสนั้น ก็มีบุคคลอื่นสามารถถอดรหัสของเราได้ รวมถึงลายเซ็นที่มีการปลอมแปลงเกิดขึ้นได้ ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ ก็เกิดขึ้นได้บ่อย ๆ เห็นได้จากข่าวเรื่องการขโมยบัตรเครดิตไปใช้ หรือการกดเงินจากตู้ ATM ที่มีการใช้ วิธีการต่าง ๆ เพื่อเข้าถึงรหัสบัตรนั้น เป็นต้น ดังนั้นในหลาย ๆ องค์กรที่คุณต้องไปติดต่อทำธุรกรรมด้วยตัวเองนั้น มักมีวิธีที่จะนำมาใช้ในการพิสูจน์ว่านั่นคือตัวคุณจริง ๆ หรือไม่ เพื่อความปลอดภัยขององค์กรเอง ไม่ว่าจะเป็นการตรวจบัตรประชาชน ใบขับขี่หรือแม้กระทั่งบัตรที่มีชื่อและรูปของคุณติดอยู่ เช่นบัตรพนักงาน เป็นต้น แต่ถ้าหากคุณมีเหตุที่ทำให้ไม่สามารถแสดงบัตรเหล่านั้นได้ เช่น กระเป๋าสตางค์โดนล้วง หรือหล่นหาย เราจะมีวิธีในการพิสูจน์ว่าคน ๆ นั้นคือคุณจริง ๆ ได้อย่างไร ด้วยเหตุนี้เองจึงมีการนำเทคโนโลยี Biometrics มาใช้ โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเป็นตัวบ่งชี้ว่าบุคคลคนนั้นเป็นใคร ซึ่งส่วนต่าง ๆ ในร่างกายที่ว่านี้อาจเป็น ลายนิ้วมือ (Fingerprints) ช่องตาดำ (Retina Scan) ม่านตา (Iris Scan) โครงสร้างฝ่ามือ (Palm Geometry) รูปหน้า (Facial Recognition) เสียงพูด (Voice Verification) และการ ลงลายมือชื่อ (Signature Dynamics) เป็นต้น ซึ่งการพิสูจน์ตัวบุคคลด้วยวิธีนี้ถือเป็นวิธีที่แม่นยำและมีความน่าเชื่อถือมาก เนื่องจากบุคคลแต่ละคนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในทุก ๆ ส่วน ถึงแม้จะเป็นแฝด เหมือนที่อาจมีรูปหน้าที่คล้ายคลึงกันมาก แต่ลายนิ้วมือ ช่องตาดำ ม่านตา หรือโครงสร้างฝ่ามือจะมี เอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละคนเอง

Biometrics คืออะไร
          Biometrics คือการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทาง คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้น ๆ แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่ได้มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อใช้แยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่น ๆ นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบบุคคลคนนั้นในกรณีที่อาจเป็น ผู้ต้องสงสัยในการละเมิดกฎหมายได้อีกด้วย คุณลักษณะทางกายภาพของคนเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในขณะที่พฤติกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงทำให้การพิสูจน์บุคคลโดยการใช้ลักษณะทางกายภาพนั้น มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ตัวอย่างของคุณลักษณะทางกายภาพที่นิยมนำมาใช้ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา ช่องตาดำ ฝ่ามือ และรูปหน้า เป็นต้น ส่วนเสียงพูด การลงลายมือชื่อ การใช้แป้นพิมพ์ ซึ่งจัดเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและการเรียนรู้ของเจ้าของ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ Biometric ประเภทนี้ก็คือ ใช้ง่าย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ เนื่องจากไม่ต้องนำอวัยวะที่ไวต่อการติดเชื้อ (เช่น ดวงตา) ไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูล Biometrics การนำ Biometrics มาใช้เทคโนโลยี Biometrics นั้น เป็นการเพิ่มความปลอดภัยให้กับองค์กรหรือแม้แต่ระดับประเทศเองเนื่องจากสามารถป้องกันบุคคลที่น่าสงสัย หรือผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาก่อกวนได้ ดังนั้น ในปัจจุบันจึงเริ่มมีการนำเทคโนโลยีทางด้านนี้ไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เช่น การควบคุมการเข้าออกอาคาร การจัดฐานข้อมูลอาชญากร การควบคุมการลงเวลางาน และการตรวจสอบคนเข้าเมือง เป็นต้น นอกจากนี้ ธนาคารในต่างประเทศหลาย ๆ แห่งก็เริ่มที่จะนำเทคโนโลยีชนิดนี้เข้ามาใช้กันมากขึ้น เพื่อป้องกันอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการระบุตัวบุคคลผิดพลาด